برگزاری دوره آموزشی 12 ساعته ضمن خدمت

قابل توجه اعضای محترم انجمن علمی آموزشی معلمان علوم تربیتی استان همدان

دعوت به شرکت در دوره 12 ساعته ضمن خدمت با عنوان بررسی مسائل و مشکلات تربیت دینی دانش آموزان


زمان: روز پنجشنبه هشتم خرداد ماه 93

مکان: دبیرستان حاجی بابایی، ابتدای خیابان تختی

 

لطفا به سایر دوستان اطلاع رسانی شود.