یادسپار

 در واپسین روزهای سال در میان همهمه شادی وشوق کودکانه ام .در میان زدودن خانه هایمان از غبار ودر میان سبزه های سبز وتنگهای رنگارنگ ماهی قرمز بزرگ  وکوچک  یادمان باشد کسانی سالهای قبل در میان همین رویدادها در کنارمان ودر همسایگیمان بودند وامسال نیستند چند قاشقی آرد را باتن گداخته شده تابه آشتی دهیم وکمی شهد .میهمانشان کنیم  تاهم آنها شاد شوند ونگاهشان منتظر نباشد شاید در این میان دهانی شیرین شود که دلش کمی شیرینی میخواد. نثار همه اموات بالاخص همکار خوبمان آقای میجانی ........................................