دعوت به عضویت در انجمن


انجمن علمی آموزشی معلمان علوم تربیتی استان همدان عضو می پذیرد.

مدارک مورد نیاز:

  • پر کردن فرم تقاضا
  • دو قطعه عکس
  • کپی حکم
  • واریز مبلغ 100,000 ریال به حساب فراگیر بانک تجارت به شماره 244056582 واریز در کلیه شعب به نام انجمن علمی آموزشی معلمان علوم تربیتی استان همدان
  • ارسال مدارک به دبیرخانه انجمن: اداره کل آموزش و پرورش استان، معاونت برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی